Γιατί η κατανόηση των διαφορετικών απόψεων είναι μια σημαντική ηγετική ικανότητα

Οι σπουδαίοι ηγέτες δεν είναι αυτοί που μόνο μιλούν καλά, αλλά αυτοί που μιλούν καλά, ακούν καλά και κατανοούν. Η κατανόηση...

Continue reading